דף הבית שירותים נוספים אודותינו חומר מקצועי מידע ללקוחות קיימים יצירת קשר
הסכמי משפחה

אין מחלוקת כי הקמת משפחה הינה הצעד הגדול, המשמעותי והמכונן ביותר בחיינו. בעולם בו כל דבר נבחן כיום בכלים משפטיים (לטוב ולרע שבכך), מומלץ מאוד שלא לצעוד צעד זה ללא הסדרה משפטית ראויה.

ההסדרה המשפטית נועדה אמנם בעיקרה בכדי להבטיח את הזכויות והחובות של הצדדים בעת פירוק הקשר הזוגי חלילה, אולם, לא רק.
ההסדרה המשפטית נועדה גם להעניק ביטחון לצדדים, לסייע להם לסלק מכשולים מדרכם הזוגית המשותפת, לחדד לצדדים מהם ההסכמות והמחלוקות בקשר ולקבוע מנגנון התנהלות לבירור אותן המחלוקות.

הסדרה משפטית נכונה יכולה אף לסייע לצדדים להימנע מפירוק הקשר הזוגי חרף קיומן של מחלוקות הואיל ונקבע מנגנון לפתרון מחלוקות אשר יסייע לצדדים להימנע מחיכוכים בעתיד.

הסדרה משפטית זו חשובה לכל תא משפחתי באשר הוא ורלבנטית גם לזוגות הנשואים זה לזו על פי הדין הדתי.
יחד עם זאת, ההסדרה המשפטית הינה קריטית עבור זוגות אשר בחרו לא להינשא לפני הדין הדתי – בין אם מבחירה (זוגות הטרוסקסואלים) ובין אם בלית ברירה (זוגות חד מיניים, צדדים שחברו להורות משותפת לצורך קיום משפחה בלבד).

במקרה של זוגות אשר נישאו על פי הדין הדתי הרי שישנה מערכת של דינים המסדירה את יחסיהם ומעגנת אותם מבחינה משפטית. ההסכמי המשפחה במקרה זה נועדו להוסיף על הדינים הקיימים או לשנותם.

במקרה של זוגות חד מיניים או צדדים שבחרו בהורות משותפת הרי שאין כלל מערכת דינים המסדירה את יחסיהם.
אמת הדבר כי ניתן הסדר חלקי ליחסים אלה מכוח ההכרה בזוגות חד מיניים כ- "ידועים בציבור", אולם, הכרה זו מסורבלת, בעייתית ולא בטוחה.
במקרה זה להסכמי המשפחה חשיבות גדולה ורבה שכן הם נועדו להכריז על התא המשפחתי לצורך הכרה בזכויותיו השונות ולהבטיח את ההגנה וההסדרה המשפטית אשר אינה מוענקת לתאים משפחתיים אלה כלל.

דאגו לעיגון משפטי של התא המשפחתי שלכם/ן
והבטיחו כי החוק לצדכם/ן ברגעים החשובים באמת


למידע נוסף על ההסכמים השונים ראה/י במדור המאמרים באתרנו