דף הבית שירותים נוספים אודותינו חומר מקצועי מידע ללקוחות קיימים יצירת קשר

אישור הסכם הורות משותפת - לפני הלידה או אחריה?

 

בניגוד למקובל לחשוב, ניתן (ואף מומלץ!) לאשר בבית המשפט את הסכם ההורות המשותפת לפני הלידה, ואין צורך להמתין עד ללידת הילד/ה בכדי לעשות זאת.

כך גם קבע בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן בתה"ס 855-10-13 ופסק חד משמעית כי קיימת סמכות לבתי משפט לענייני משפחה לאשר הסכמים הנוגעים לקטינים אשר טרם נולדו.
בפסק דין זה קבע בית המשפט כי אישור הסכמים הנוגעים לקטינים אשר טרם נולדו ראוי בשל שלושה שיקולים מרכזיים:

  א.

מערכת היחסים שבין הצדדים עצמם והשותפות ההורית שלהם, וההכרה במעמדו של המבקש כבעל זכויות וחובות כלפי הקטין כבר בעת ההריון.

  ב.

טובת הקטין בהסכם השותפות ההורית של הצדדים.

  ג.

ההסכם כפתרון עדיף בסכסוכי משפחה.


עוד ציין בית המשפט נקודה נוספת בגינה חשוב לאשר את ההסכם טרם הלידה בכך כי אישור ההסכם בשלב ההיריון נותן מעמד תקף לזכויות ולחובות של שני ההורים העתידיים כלפי העובר וכן כי יש גם משמעות שאין להפחית ממנה, כי שעה שצדדים השכילו להגיע להסכם והוא אושר על ידי בית המשפט,
מבחינת הצדדים עצמם ההסכם מקבל משנה תוקף כלפיהם עצמם וכך גם התמריץ והמחוייבות ההדדית שלהם לקיימו בעתיד.

בית המשפט הוסיף רציונאל נוסף מדוע יש לאשר את ההסכם כבר בשלב ההריון,
בכך שממילא לו היה מתעורר סכסוך בין הצדדים הקשור להריון יכול היה האב העתידי להגיש בקשה בהתאם לסעיף 33(א)(6) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ולבקש גם להתמנות כאפוטרופוס נוסף לעובר.
האב העתידי גם יכול היה להגיש תובענה הקשורה להריון, להגיש תביעה הקשורה לאבהות וקביעתה עוד בעת ההריון. כך יכולה הייתה לעשות גם האם.
בית המשפט המוסמך לדון בכל הענייניים הללו הינו בית המשפט לענייני משפחה ומשכך אין כל הצדקה עוד לטענה כי אין להכיר בהסכמים הנוגעים לקטינים אשר טרם נולדו.

בשולי הדברים יצוין כי יתכנו קשיים בעתיד לאור אישור ההסכם בשלב זה הואיל וההסכם אינו מאושר לפי חוק הכשרות והאפוטרופוסות ולפי החוק לתיקון דיני מזונות.
יש להיוועץ בעו"ד על מנת להבין את המשמעות וההשלכות לכך אבל לטעמי אין בקשיים אלה הצדקה מספקת להמתין עד לאחר הלידה בכדי לאשר הסכם אשר כולל, בין היתר, סעיפים רבים כיצד יש לנהוג בשלבי ההריון.


דאגו לעיגון משפטי של התא המשפחתי שלכם/ן
והבטיחו כי החוק לצדכם/ן ברגעים החשובים באמת

לדף הסכמי משפחה

למאמרים נוספים בנושא