דף הבית שירותים נוספים אודותינו חומר מקצועי מידע ללקוחות קיימים יצירת קשר

שלבי הטיפול בתביעה להכרה בנכות נגד משרד הביטחון

 

תביעה נגד משרד הביטחון להכרה בנכות אשר נוצרה במהלך ועקב שירות הביטחון כוללת שלושה שלבים עיקריים:

השלב הראשון: הכרה בתאונה או במחלה ככזו המזכה בפיצוי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב], דהיינו תאונה אשר נגרמה גם במהלך השירות וגם בעקבותיו.
במידה וקצין התגמולים הכיר בפגיעה כפגיעה מזכה, אנו עוברים לשלב השני.
במידה וקצין התגמולים לא הכיר בפגיעה כפגיעה המזכה בפיצוי משירות הביטחון, יש להגיש תביעה לבית המשפט השלום המוסמך נגד החלטת קצין התגמולים ולנהל משפט בשאלת הקשר הסיבתי בין הפגיעה לשירות הביטחון.
לא ניתן יהיה להופיע בפני ועדה רפואית טרם הכרה של קצין התגמולים בנכות שנגרמה ככזו אשר מזכה בפיצוי ממערכת הביטחון.

השלב השני: הועדות הרפואיות הקובעות את אחוזי הנכות.

א.

לאחר שהוכרה פגיעתך ככזו המזכה בפיצוי משירות הביטחון לפי חוק הנכים תוזמנ/י להופיע בפני ועדה רפואית מחוזית לקביעת אחוזי הנכות.
בוועדה הרפואית ישבו מומחים (אחד או יותר) בתחום הפגימה הנטענת ולאחר קיום הדיון תקבל/י לביתך פרוטוקול של הועדה והודעה על אחוזי הנכות שנקבעו והאם מדובר בנכות צמיתה או זמנית.
אם אחוזי הנכות שנקבעו נמוכים משציפית, לא להתייאש! זכותך להגיש ערר על החלטת הועדה הרפואית המחוזית ולהגיע לועדה רפואית עליונה.

ב.

הגשת ערר על החלטת הועדה הרפואית המחוזית והתכנסות ועדה רפואית עליונה - לאחר הגשת ערר תוזמנ/י להתייצב בפני ועדה רפואית עליונה בה ישבו מומחים אחרים (בדכ, שלושה מומחים) אשר יבחנו מחדש את אחוזי הנכות שנקבעו לך.
ועדה זו מוסמכת להוריד את אחוזי הנכות, להעלותם או להותירם ללא שינוי.
אם אחוזי הנכות שנקבעו לך נמוכים משציפית, עדיין אין מקום להתייאש וישנה אפשרות להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת הועדה.

ג.

הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי בשאלה משפטית בלבד. בית המשפט מוסמך להשיב את התיק לדיון נוסף בפני הועדה העליונה באותו הרכב פוסקים או בהרכב חדש תלוי בנסיבות ובטענות המשפטיות.

השלב השלישי: שלב זה כולל תביעות נוספות ובקשות נוספות אשר ניתן להגיש בכל שלב מאוחר לאחר שהוכרה הפגיעה ונקבעו אחוזי הנכות. שלב זה כולל אפשרות להגיש שני סוגים של תביעות:

א.

בקשה לבדיקה מחדש – בתום שישה חודשים ממועד הועדה האחרונה ניתן להגיש תביעה לבדיקה מחדש בטענה להחמרה במצב הרפואי. בבדיקה מחדש מופיעים שוב בפני הועדה הרפואית המחוזית וכל השלבים מתחילים מחדש.
את הבקשה לבדיקה מחדש יש להגיש רק על פגימה מוכרת, דהיינו פגימה שקצין התגמולים הכיר בה כבר בעבר.

ב.

תביעה מוסבת – נכה אשר נכותו המוכרת במשרד הביטחון גרמה לנכות חדשה הקשורה לנכות המוכרת, זכאי לבקש להכיר בקשר זה ולקבוע לו דרגת נכות בגינה.
כשמגישים תביעה להכרה בנכות מוסבת מופיעים בפני הועדה הרפואית המחוזית וכל השלבים מתחילים מחדש.

מימוש הזכויות במשרד הביטחון יכול להיות הליך מתיש ומייגע ויתכן ותדרש/י לעבור את כל השלבים פעם אחר פעם.
יחד עם זאת, ההתעקשות משתלמת ויש לפעול למיצוי מלוא הזכויות המגיעות לך בגין פגיעתך.

לדף נכויות משרד הביטחון

למאמרים נוספים בנושא