דף הבית שירותים נוספים אודותינו חומר מקצועי מידע ללקוחות קיימים יצירת קשר

הסכם לחיים משותפים (הסכם זוגיות) - מה הוא יכלול ולמי הוא נועד?

 

הסכם זוגיות נועד בעיקר לידועים בציבור
הסכם לחיים משותפים (הסכם זוגיות) נועד בעיקר עבור זוגות לא נשואים הידועים בציבור.
בין אם מדובר בזוגות הטרוסקסואלים אשר בחרו לא להינשא על פי הדין הדתי ובין אם מדובר בזוגות חד מיניים אשר לא יכולים לבחור בנישואים על פי דין דתי.

מקובל לחשוב כי הסכם לחיים משותפים נועד למעשה להיות המקבילה ל"הסכם הממון" עליו חותמים בני זוג אשר נישאים זה לזו לפי הדין הדתי על פי חוק יחסי ממון, תשל"ג-1973 (אשר חל במדינת ישראל רק על בני זוג נישואים).
זוהי אמנם ההתפתחות ההיסטורית של ההסכם לחיים משותפים והוא "נולד" תחילה בשביל להסדיר את כל הנושא הרכושי בין בני זוג,
אולם, אין זה התחום היחידי שהסכם חיים משותפים מסדיר ומזמן שהסכם זה התפתח והשתכלל להסדרה משפטית כוללת של חיי המשפחה.

מה יכלול ההסכם?
הסכם חיים משותפים הינו למעשה המסמך המשפטי המסדיר את כל חיי המשפחה של בני הזוג "הידועים בציבור".

ראשית, הוא יכלול הצהרות בני/בנות הזוג בדבר כינון היחסים ביניהם.
להצהרות אלה חשיבות רבה הן לצורך ההכרזה על הזוגיות ועל קיומו של קשר מסוג "ידועים בציבור" (זאת לצורך קבלת זכויות שונות ממוסדות המדינה השונים) והן לצורך פרשנות סכסוך עתידי אשר יכול להתגלע בין הצדדים.
משפרשנות זו יכולה להתפרש על כל סכסוך עתידי בין הצדדים הרי שנודעת חשיבות רבה לניסוח החלק ההצהרתי ומומלץ מאוד להיעזר בעו"ד לשם כך.

שנית, הוא יכלול את כל ההסדרה הרכושית בין בני/בנות הזוג.
הסדרה רכושית הן לגבי רכוש עימו הגיע כל אחד מהצדדים לקשר הזוגי, הן לגבי רכוש עתידי שיכול כל צד לקבל מירושות בעתיד והן לגבי הרכוש אשר יצבור כל אחד מבני הזוג (ושניהם ביחד) במהלך החיים המשותפים. ההסכם יכלול גם התייחסות לפירוק שיתוף במקרה של פרידה חלילה.
חשוב לדעת כי את ההסדרה הרכושית כתוצאה ממות אחד הצדדים חלילה יש להסדיר בנפרד בצוואה ואין נפקות משפטית להסדרה כאמור במסגרת הסכם לחיים משותפים.

שלישית, במידה ובני הזוג מתעתדים להביא ילדים לעולם, הרי שיש לכלול בהסכם לחיים המשותפים פרק המתייחס לנושא ההורות.
פרק זה יכלול את ההסדרה בכל הנוגע לגידול הילדים הן בשלב הקשר המשותף והן חלילה בשלב פירוק היחסים, לרבות הוראות בדבר הסדרי ראייה, מזונות, משמורת וכו'.

הסכם זוגיות נועד גם לזוגות נישואים
בשולי הדברים יצוין כי הסכם לחיים משותפים נועד גם עבור זוגות הנישואים זה לזו לפי הדין הדתי.
במקרה כזה התוספת שתהיה להסכם זה על פני הסכם ממון הינה בחלק ההצהרתי ובהסדרה ההורית כמפורט לעיל. כמו כן במקרה כזה ישנה חשיבות לעגן הסכמות בדבר דרכי הפרידה חלילה, לרבות חיוב במתן גט בכדי למנוע מצב של עגינות.


דאגו לעיגון משפטי של התא המשפחתי שלכם/ן
והבטיחו כי החוק לצדכם/ן ברגעים החשובים באמת

לדף הסכמי משפחה

למאמרים נוספים בנושא