דף הבית שירותים נוספים אודותינו חומר מקצועי מידע ללקוחות קיימים יצירת קשר

האם ישנה חובה לאשר הסכם ממון בין בני זוג בבית המשפט?

 
  יש לשים לב כי הסכם ממון הכוונה להסכם בין בני זוג הנישואים זה לזו על פי הדין הדתי ואשר אושר מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג. ידועים בציבור אינם מחויבים על פי החוק לאשר את הסכם הזוגיות/חיים משותפים שלהם בבית משפט הואיל ואין סעיף חוק המחייב אותם לעשות כן, אולם, נודעת לאישור ההסכם גם במקרה כזה חשיבות גדולה כמפורט בהסבר על אישור הסכם זוגיות/חיים משותפים בבית משפט המצוי באתר זה.  


סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג - 1973 קובע כי לשם מתן תוקף להסכם ממון יש לאשרו בבית משפט המוסמך
והאישור ניתן לאחר קיום דיון בפני בית המשפט בו בוחן בית המשפט כי הצדדים הבינו את משמעות ההסכם וחתמו עליו מרצונם החופשי.

אישור ההסכם בבית המשפט כרוך בתשלום אגרת בית משפט גבוהה יחסית ובטרחה נוספת לבני הזוג.
בני זוג רבים מתלבטים ולבסוף בוחרים שלא לאשר את ההסכם בבית משפט בשל העלויות הכרוכות בכך והטרחה. בחירה זו אינה מומלצת מבחינה משפטית הואיל והיא פוגעת בחוזקו של ההסכם ומאפשרת תקיפת תוקפו בעתיד בעת סכסוך.

בע"א 4/80, מונק נ' מונק, פ"ד לו(3), 421 קבע בית המשפט העליון כי הסכם ממון אשר לא קיבל את אישור בית המשפט, כאמור בסעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, הינו חסר תוקף. בית המשפט בפרשת מונק נימק קביעתו זו כדלקמן:

 

"...על בית המשפט להיווכח בעת מתן האישור, המתבקש ממנו, כי הצדדים עושים את ההסכם מרצון ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו. האישור המתחייב על-פי חוק מגמתו להבטיח את קיומה של גמירת דעת מצד שני בני הזוג. בשל הבעיות הרבות, וביניהן תופעות בלתי רצויות המתלוות לעתים לדרך כריתתו של חוזה בין בני-זוג, ביקש המחוקק להבטיח, כי התוקף להסכם יינתן רק על יסוד הסכמה, המובעת בו במעמד ובבהירות הראויה, ולמטרה זו הפקיד את בית המשפט או את בית הדין הדתי, לפי העניין, על מתן האישור".

 

[הלכה זו השתרשה בפסקי דין רבים וחזרה על עצמה פעם אחר פעם].

מצד שני אנו עדים גם לפסקי דין לא מעטים אשר בהם בחרו בתי המשפט כן לייחס חשיבות ולהעניק תוקף להוראות הסכם ממון אף אם לא אושר על ידי בית המשפט המוסמך. דוגמא לכך ניתן למצוא, בין היתר, בע"א 151/85 רודן נ' רודן, פ"ד לט(3) 186, שם נקבע:


 

"נראה לי כי במקרה זה מנועה המשיבה מלהעלות טענה זו, בשלב כה מאוחר, 9 שנים לאחר שנכרת ההסכם, לאחר שהיא קבלה את מה שההסכם העניק לה ובעת שהיא נדרשת לעמוד בנדרש ממנה על פיו. העובדה שהיא נהגה על פי ההסכם במשך 9 שנים מעידה על כך שהיא הכירה בתוקפו, וכי אישור בית המשפט המחוזי עמד בדרישותיה, והיא חתמה על ההסכם מתוך רצון חופשי ומודעות מלאה להשלכותיו. העלאת טענה זו, בשלב כה מאוחר הנה שימוש בזכות שלא בתום לב, דבר העומד בסתירה לסעיף 39 לחוק החוזים".

 

וכן נקבע בת"א (ת"א) 8432/87 ברט נ' ברט (לא פורסם):


 

"הסכם ממון בין בני זוג, דרוש אישור כדי שייכנס לתוקפו. בהיעדר אישור אין לחוזה כזה תוקף כהסכם יחסי ממון. יחד עם זאת, היעדר האישור מותיר אותנו עם רובד 'תחתון' של התחייבויות הצדדים. רובד זה נשפט על ידי הוראות חוק החוזים (חלק כללי), בהיותו פעולה משפטית של הצדדים, אם כי לא הבשילה לכדי חוזה בעל אותו תוקף שהצדדים רצו ליצור, אם כי הבשילה לכדי התחייבויות משפטיות בעלות אותו סוג. משמעות פעולה משפטית זו היא שחלים עליה הוראות תום הלב הדרך המקובלת, נשוא סעיף 39 לחוק החוזים. הוראות אלה חלות אוטומטית על כל הסכם ופעולה משפטית. משמעותם במקרה זה היא כי במידה והצדדים ביצעו חלקים נרחבים מההסכם, בראותם אותו כהסכם תקף, וכשעבר זמן רב ממועד האישור או הביצוע ולא נטענה טענה כנגד תוקפו של ההסכם, כי אז הוראות הסעיף 39 לחוק החוזים (חלק כללי) יחסמו העלאת טענות בדבר היעדר תוקפו של ההסכם".

 

על המתח הקיים בפסיקה בהקשר זה היטיב לעמוד בית המשפט בפרשת בע"מ 4547/06, פלוני נ' פלונית, [פורסם בנבו] ושם נקבע:


 

"השאלה האם יש מקום להכיר בתוקפו של הסכם ממון שלא אושר על ידי בית המשפט לא זכתה לתשובה חד-משמעית בפסיקה, ויש לגביה דעות לכאן ולכאן, בתלות בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה. מחד גיסא, יש הסוברים כי אישור המוענק על ידי בית משפט להסכם ממון מהווה תנאי לתקפותו, ומאידך גיסא, יש הרואים באישור זה רובד נוסף להסכם שערכו בני הזוג, אשר לפיו, גם הסכם ממון שלא אושר על ידי בית המשפט, עשוי להיחשב להסכם תקף על פי דיני החוזים".

 

 

בנסיבות אלה, מומלץ מאוד לאשר את הסכם הממון בבית המשפט חרף העלויות הכרוכות בכך
הואיל והאישור מחזק את תוקפו של ההסכם והופך אותו לעמיד יותר מפני טענות התוקפות את תוקפו וקבילותו.

במידה ויחליטו בני הזוג שלא לאשר את הסכם הממון חרף האמור לעיל הרי שאין זה אומר כי להסכם הממון אין משמעות כלל.
מוטב הסכם ממון לא מאושר בבית המשפט על פני העדרו של הסכם ממון כלל
הואיל ובמקרה של סכסוך בין הצדדים הרי שגם הסכם ממון שלא אושר יהווה מקור פרשני לפתרון הסכסוך,
ויהווה ראייה חשובה לכוונות הצדדים והסכמותיהם.

 


לדף הסכמי משפחה

למאמרים נוספים בנושא