דף הבית שירותים נוספים אודותינו חומר מקצועי מידע ללקוחות קיימים יצירת קשר

שמונה טיפים לנפגע/ת כיצד להתנהג לאחר הפציעה

 

נפגעת, את/ה או בן משפחתך, בתאונת דרכים, תאונת עבודה, תאונה בצבא, פגיעת איבה או בכל דרך אחרת המקימה לך זכות תביעה?
להלן מספר טיפים כיצד עליך לנהוג על מנת להבטיח מימוש מקסימאלי של זכויותיך:

מיד לאחר התאונה, ובהקדם האפשרי, יש לפנות לעורך דין המתמחה בתחום ולקבל ייעוץ משפטי כיצד יש לנהוג במקרה הספציפי.
לכל סוג תאונה יש את דרכי הטיפול בה ומומלץ מאוד להתייעץ עם מומחה בתחום. יש לזכור כי הפנייה לעורך דין המתמחה בתחום זה אינה כרוכה
בעלויות שכר טירחה, שכן מרבית עורכי הדין בנזיקין נוהגים לגבות את שכר טרחתם כאחוזים מהסכום הסופי אשר יקבל נפגע התאונה,
וגם סכום זה בדרך כלל בסופו של דבר משולם על ידי המזיק או על ידי חברת הביטוח.


יש לאסוף תיעוד אודות התרחשות התאונה. אם מדובר בתאונת דרכים יש לדווח למשטרה ולהוציא אישור משטרה (טופס 1), אם מדובר בתאונה בצבא
יש לבקש העתק מהתחקיר הצבאי ואישור מתאים מהיחידה, אם מדובר בתאונת עבודה יש לבקש אישור מתאים מהמעסיק וכן לאסוף עדויות מעדי ראייה וכו'.
אם מדובר במוצר פגום יש לשמור את המוצר כראייה לגורם הנזק.


יש לאסוף את כל התיעוד הרפואי המצביע על הפגיעות והנזקים אשר נגרמו. הכלל המנחה בכל הנוגע להוכחת נזקי גוף קובע שמגבלה אשר אין עליה
תיעוד רפואי ככל הנראה כלל לא קיימת. על כן, בהגיעך לבדיקות רפואיות דאג/י לדווח לרופא על כל הפגיעות מהם אתה סובל ועל כל הכאבים שהנך חש.
תלונה על כאב או מגבלה ללא תיעוד רפואי הולם לא תזכה בפיצוי.
כמו כן, דאג/י לצלם את הפגיעות בזמן אמת שכן תמונות המעידות על הנזקים בפועל יסייעו לך מאוד בהוכחת נזקיך.


נפגע תאונה השוהה בבית בחופשת מחלה צריך אישורי מחלה ו/או אישורים לנפגע בעבודה אשר יתעדו את חופשת המחלה והיקפה.
לאורכה של חופשת המחלה חשיבות רבה הן לגבי גובה הפיצוי והן כאינדקציה לחומרת הנזק. נפגע תאונה אשר מהווה גם תאונת עבודה
צריך לוודא בקופת החולים כי אישור אי הכושר אשר ניתן לו הינו "תעודה לנפגע בעבודה" ולא אישור מחלה סטנדרטי.


יש לאסוף קבלות על כל הוצאה אשר נגרמה כתוצאה מהתאונה: קבלות על תרופות שנרכשו, נסיעות שנסע הנפגע, עזרה שניתנה לנפגע ועוד.


יש לשים לב למועדים אשר נקבעו בחוק הביטוח הלאומי להגשת התביעות השונות. במרבית הפגיעות זכאי נפגע התאונה גם לכספים מאת הביטוח הלאומי.
חשוב מאוד לשים לב למועדים להגשת תביעות אלו לביטוח לאומי על מנת לא לפספס את זמן ההגשה ולהפסיד את הזכות.
לניסוח התביעה לביטוח הלאומי ולדרך הגשתה ישנו משקל גדול מאוד בתביעה הנזיקית אשר תוגש לבית המשפט. אשר על כן, ישנה חשיבות להתייעצות
עם עורך דין מתמחה בתחום לפני הגשת המסמכים לביטוח הלאומי.


בחירת מומחה רפואי. בתאונה, למעט תאונת דרכים, צריך להגיש יחד עם תביעתו חוות דעת של מומחה רפואי ובה הסבר על סוג הפגיעה, דרכי השיקום
ואחוזי הנכות אשר נגרמו כתוצאה מהתאונה. לחוות דעת זו חשיבות רבה מאוד שכן היא זו אשר תקבע את גובה הפיצוי ואת מסגרת הדיון המשפטי.
אשר על כן ישנה חשיבות רבה לזהות המומחה ותחום מומחיותו ומומלץ להתייעץ עם עורך דיןהמבין בתחום ואשר מכיר את המומחים השונים ועבודתם.


בדיקת היכולת הכלכלית של הנפגע. בתאונות דרכים יש אפשרות לבקש תשלום תכוף מבית המשפט. תשלום זה נועד לסייע לנפגע התאונה מבחינה כלכלית
עד שיסתיים משפטו ויתקבל הפיצוי המלא על נזקיו. פיצוי זמני זה נותן אורך נשימה לנהל את ההליך המשפטי עד תום על מנת לקבל פיצוי כספי מקסימאלי.


לדף תאונות דרכים

לדף תאונות עבודה

לדף נכויות משרד הביטחון

למאמרים נוספים בנושא